Phần 2 : Các hàm hook trong trang sản phẩm woocommerce

Woocommerce là một plugin tuyệt vời với đầy đủ các chức năng giúp chúng ta tạo một web thương mại, bán hàng và tùy biến tuy nhiên nếu bạn muốn cấu hình lại các trang của woocommerce cho phù hợp với nhu cầu thì các hàm hook của woocommerce là một công cụ thích hợp để bạn custom nó theo ý. Trong bài  Tổng hợp hook trong wordpress – Vị trí hook trong single product woocommerce mình sẽ liệt kê và giới thiệu các hàm hook trong trang single product woocomerce nhé – Hi vọng qua bài này bạn có thể kiếm được vị trí cần hook cho trang WordPress của mình.

Các hàm hook trong trang sản phẩm woocommerce – Phần 2

Như đã nói như Bài 1 : Vị trí hook trong single product woocommerce 

để dùng hook ta nhắc lại về cách dùng hook trong wordpress

code 1 cấu trúc hook cơ bản có dạng (1)

Vị trí hook trong trang sản phẩm - Page product woocommerce
Vị trí hook trong trang sản phẩm – Page product woocommerce, bạn có thể nhìn qua hình xem vị trí cần lấy nhé , sau đây là danh sách list bạn cần ( tương đương hình nhé )

Ok sau khi có vị trí cần hook ( theo hình ) và có vị trí chính xác ( từ list trên ) bạn chỉ cần bỏ vào code trên sau đó dán vào function của theme bạn đang dùng nhé

Vị trí hook trong trang sản phẩm – Page product woocommerce

các bạn đón bài tiếp – Bài 3 : Vị trí hook trong blog nhé 

Trả lời