Code tính năng

Thêm Custom field trong Woocommerce

Chia sẻ cách thêm Custom field trong Woocommerce để tùy biến các trường thông tin ...

Thêm thẻ H1 để tối ưu SEO cho WordPress

Hướng dẫn thêm thẻ h1 vào homepage cho WordPress Cách 1: Sử dụng code chèn ...

Tạo nút “mua ngay” bên dưới sản phẩm trong Woocommerce

Hướng dẫn thêm nút mua ngay vào woocommerce Theo giao diện mặc định của woocommerce ...

Thêm nút xem nhanh và xem chi tiết bên dưới sản phẩm cho trang bán hàng Worpdress

Thêm nút xem nhanh và xem chi tiết bên dưới sản phẩm cho trang bán ...

Tổng hợp hook trong wordpress – Vị trí hook trong single product woocommerce

Woocommerce là một plugin tuyệt vời với đầy đủ các chức năng giúp chúng ta ...

Tìm hiểu về hook trong WordPress: Hướng dẫn Action Hook và Filter Hook toàn tập

Hướng dẫn Action Hook và Filter Hook toàn tập: Do đây là hai khái niệm ...

Woocommerce: Những đoạn code tùy biến hay nhất

Plugin Woocommerce được phát triển ngay sau khi WordPress nắm giữ một phần lớn thị ...

Chuyển hướng trang 404 về trang chủ cho wordpress

Chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ không phải là một cách xử lý lỗi ...