Phần 2 : Các hàm hook trong trang sản phẩm woocommerce

Woocommerce là một plugin tuyệt vời với đầy đủ các chức năng giúp chúng ta tạo một web thương mại, bán hàng và tùy biến tuy nhiên nếu bạn muốn cấu hình lại các trang của woocommerce cho phù hợp với nhu cầu thì các hàm hook của woocommerce là một công cụ thích hợp …

Tìm hiểu về hook trong WordPress: Hướng dẫn Action Hook và Filter Hook toàn tập

Hướng dẫn Action Hook và Filter Hook toàn tập: Do đây là hai khái niệm quan trọng nhất khi lập trình với WordPress nên mình mạn phép viết lại để bổ sung cho bài cũ, ở bài này mình sẽ cố gắng viết gọn nhất, dễ hiểu và chính xác nhất về khái niệm Action Hook và …