Thêm thẻ H1 để tối ưu SEO cho WordPress

Hướng dẫn thêm thẻ h1 vào homepage cho WordPress

Cách 1: Sử dụng code chèn vào file functions.php

Các bạn copy và paste đoạn code sau vào cuối file functions.php nhé

add_action( 'wp_head', function() {
if ( ! is_home() ) {
return;
}
?>
<div id="theh1"><h1>Shopcode.vn - Kho tài nguyên web số 1 Việt Nam</h1></div>
<?php
} );

Thay nội dung trong thẻ H1 bằng nội dung bạn muốn nha.

Cách 2: Sử dụng code chèn vào file header.php ngay sau thẻ mở <body>

Tương tự, các bạn copy và paste đoạn code sau vào file header.php ngay sau thẻ mở <body> nhé!

<?php if( is_home() || is_front_page() ) : ?>
<div id="theh1"><h1>Shopcode.vn - Kho tài nguyên web số 1 Việt Nam</h1></div>
<?php endif; ?>

Lưu ý: Sau khi bạn chèn H1 vào homepage thường nó sẽ hiển thị rất xấu nên bạn có thể ẩn nó đi bằng đoạn code CSS sau:

#theh1 {
display: none;
}

Hướng dẫn bổ sung: Tự động thêm Thẻ H1 vào chuyên mục và tag trên Blog

Nếu các bạn muốn tự động thẻ H1 được thêm vào chuyên mục và tag trong blog thì copy và paste đoạn code sau vào file functions.php nhé

function hidden_term_name_action() {

if( is_category() || is_tag() ){

$term_id = get_queried_object_id();
$term = get_term($term_id);
if($term){
echo sprintf(‘<h1 style=”display:none;”>%s</h1>’, esc_attr($term->name));
}
}
}
add_action(‘hidden_term_name’, ‘hidden_term_name_action’);

Tiếp theo, chèn đoạn code sau vào file header.php để hoàn thành nhé!

<?php do_action('hidden_term_name'); ?>

Cuối cùng, hãy kiểm tra trang chủ của bạn để đảm bảo rằng thẻ <h1> đã được thêm thành công và hiển thị đúng trên trang.

Lưu ý rằng việc tối ưu hóa SEO không chỉ dựa vào việc sử dụng thẻ <h1>, mà còn phụ thuộc vào nội dung và cấu trúc trang web của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn cung cấp nội dung giá trị và tối ưu hóa trang web của bạn cho các từ khóa quan trọng để cải thiện hiệu suất SEO.

 

Trả lời