Chuyển hướng trang 404 về trang chủ cho wordpress

Chuyển hướng trang 404 về trang chủ

Chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ không phải là một cách xử lý lỗi tốt trong hầu hết các trường hợp. Đây chỉ là một phương pháp tạm thời để giải quyết vấn đề, thay vì xử lý thực sự lỗi 404.

Lỗi 404 xảy ra khi trình duyệt không tìm thấy tài nguyên yêu cầu trên máy chủ. Điều này có thể xảy ra khi người dùng nhập sai URL hoặc khi tài nguyên đó không tồn tại trên trang web. Chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ chỉ đưa người dùng trở lại trang chủ của trang web, thay vì cung cấp cho họ thông tin chi tiết về tài nguyên mà họ đang tìm kiếm.

Điều này có thể làm người dùng cảm thấy mất thời gian và gây khó chịu, đặc biệt là khi họ đang tìm kiếm thông tin cụ thể. Thay vì chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ, tốt hơn là cung cấp cho người dùng một trang lỗi 404 tốt hơn với các lời khuyên và hướng dẫn cho họ để giúp họ tìm kiếm được tài nguyên mà họ cần.

Đồng thời, khi sử dụng chuyển hướng lỗi 404 về trang chủ, các công cụ tìm kiếm sẽ không hiểu rằng trang web của bạn đã trả về lỗi 404, điều này có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của trang web trên các công cụ tìm kiếm.

Do đó, để tăng trải nghiệm của người dùng và tối ưu hóa tìm kiếm trên trang web của bạn, tốt hơn là xử lý lỗi 404 một cách thích hợp và cung cấp cho người dùng một trang lỗi 404 có ý nghĩa hơn. Bên dưới là 2 cách mình giới thiệu đến bạn để thực hiện chuyển hướng trang 404 về trang home.

Như bên dưới tôi truy cập một link không tồn tại sẽ hiển thị ra mã 404

Cách 1: Sửa file 404.php

Bạn truy cập vào bên trong host/vps sau đó truy cập vào wp-content/themes/mytheme/404.php. Xoá hết code trong đó và thêm vào đoạn code sau. Sau khi thêm xong bạn hãy lưu lại.

image 13
<?php
header("HTTP/2 301 Moved Permanently");
header("Location:".get_bloginfo('url'));
exit();
?>

Cách 2: Sửa file functions.php

Với cách này bạn mở file wp-content/themes/mytheme/functions.php sau đó thêm đoạn code vào cuối file và lưu lại.

image 14
add_action('wp', 'redirect_404_to_homepage', 1);
function redirect_404_to_homepage() {
global $wp_query;
if ($wp_query->is_404) {
wp_redirect(get_bloginfo('url'),301)
;exit;
          }
}

Quay trở lại trang web bạn hãy kiểm tra bằng cách truy cập vào và nhập vào một đường link bất kỳ, nếu trang được chuyển hướng về trang home có nghĩa đã hoạt động thành công.

Trả lời